Έρευνα ΑΚΟΣ για τη Διατροφή

Μόλις έλαβα μέρος στην έρευνα της ΑΚΟΣ για τη διατροφή και σας προτρέπω να συμμετάσχετε κι εσείς. Η ΑΚΟΣ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με ταυτόχρονα κοινωνικό και επιστημονικό έργο.

“Μία υγιής και ισορροπημένη διατροφή είναι ο βασικός πυλώνας πρόληψης που διασφαλίζει πολλά και ποιοτικά χρόνια ζωής. Η ΑΚΟΣ στο πλαίσιο του αγώνα της, για τη διάδοση της αξίας της πρόληψης, χαρτογραφεί τις διατροφικές συνήθειες των πολιτών, με στόχο να αποτυπώσει τις κακές συνήθειες, που υποσκάπτουν την καλή μας υγεία.”

Ερωτηματολόγιο ΑΚΟΣ για τη διατροφή

Ερωτηματολόγιο ΑΚΟΣ για τη διατροφή

Πατήστε εδώ για να σημπληρώσετε το ερωτηματολόγιο:
Ερωτηματολόγιο ΑΚΟΣ

This entry was posted in Diet Secrets. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *